آدرس دفتر مرکزی:
 تهران - سعادت آباد- بلوار مدیریت- مجتمع اداری تجاری رویال طبقه 10 واحد 1006
آدرس دفتر بخش پروژه های تحت الارض (EPD):
 تهران- سعادت آباد- بلوار مدیریت- مجتمع اداری تجاری رویال طبقه 4واحد 405 کد پستی: 1465955455